HÃY TÌM HIỂU TÊN MIỀN VỚI EZI, LĨNH VỰC HÀNG ĐẦU TRONG CÔNG NGHỆ WEB

TÊN MIỀN LÀ GÌ ?

01- Định nghĩa tên miền

Những địa chỉ để tìm máy chủ trên Internet là địa chỉ bằng số như 211.233.15.193. Địa chỉ này được gọi là IP (Internet protocl), và rất khó nhớ IP bằng số, Vì thế người ta sử dụng địa chỉ bằng chứ cái, đó được gọi là tên miền

General speaking, Domain is Internet Address.

02- Cấu tạo tên miền

+ Các chữ cái ASCII từ a đến z (không phân biệt chữ hoa chữ thường), chữ số từ 0 đến 9, và dấu gách ngang(-)

+ Không phân biệt chữ hoa và chữ thường, không thể có 2 dấu “-” trở lên

+ Chiều dài của nhãn nên trong khoảng từ 1 đến 63 và tổng chiều dài của một tên miền không vượt quá 255. Không được đăng ký với từ có nghĩa thô tục

03- Máy chủ tên miền là gì?

Máy chủ của tên miền cho bạn biết địa chỉ IP của tên miền

Ví dụ, nếu bạn muốn biết địa chỉ của một người nào đó, bạn đến cơ quan chính quyền và hỏi thăm. Nếu bạn chuyển nhượng phải đăng ký với chính quyền địa phương. Cũng giống như vậy, nếu bạn muốn chuyển nơi lưu trữ web đến nơi khác, bạn cần thay đổi máy chỉ tên miền.

04- NIC là gì ?

Thông thường quản lý tên miền và đăng ký tên miền được điều hàn với NIC (Trung tâm thông tin mạng) Người Hàn Quốc quản lý tên miền .kr tại KNIC (Trung tâm thông tin mạng Hàn Quốc) Ở Việt Nam cơ quan quản lý tên miền là VNNIC (www.vnnic.vn) Người Nhật Bản quản lý tên miền .jq tại JPNIC và U.S.A Network solution quản lý tên miền .com, .org, .net, .edu, .gov, .mil, .int

NHỮNG TÊN MIỀN THÔNG THƯỜNG VÀ NƠI ĐĂNG KÝ
ORG: không lợi nhuận / Verisign GRS (U.S.A)
NET Verisign GRS (U.S.A)
COM dành cho các công ty hoạt động vì mục đích thu lợi nhuận / Verisign GRS (U.S.A)
>EDU các trường đại học, cao đẳng Verisign GRS (U.S.A)
GOV dành cho các chính phủ / U.S.A / CEMT (U.S.A)
MIL dành cho quân đội U.S.A / DoD NIC (U.S.A)
INT dành cho các học việc (ex. UN) / ISI (U.S.A)

Thủ tục đăng ký

HỒ SƠ CẦN THIẾT KHI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Gửi họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại cho EZI

GIA HẠN TÊN MIỀN

Nếu khách hàng muốn gia hạn domain, vui lòng kiểm tra email từ EZI trước 30 ngày hết hạn, sau đó khách hàng tiếp tục gia hạn và thanh toán, chúng tôi sẽ xử lý ngay